Podziękowania dla Rodzin

Specjalne podziękowania dla rodzin, u których przebywały dzieci z Białorusi. Rodzinie:

 • GRUDNIK
 • JAKUBÓW
 • ZAWISŁO
 • BIAŁEK
 • PUSTELNY
 • PIELORZ
 • GANIEK
 • BADURÓW
 • GŁADYSZ
 • KUŚMIEREK
 • ZIMOŃCZYK
 • KRUSBERSKICH

Podziękowania dla sztabu festiwalowego, instruktorów nutek i uczennic z Gimnazjum – ZS nr 5:

 • A.ZABIEGLIŃSKIEGO
 • S.SKIBY
 • A.KOCZARA
 • M.MENDROK- MICE
 • A.SZKOŁDY
 • B.NYKIEL
 • A.KOMOROWSKIEJ
 • D.ROSIŃSKIEJ
 • I.JURECZKO
 • M.KOŻUCH
 • K.VIRC
 • A.HLUBEK
 • K.DYNAK
 • M.KOLAŃSKIEJ
 • O.DZIUROK
 • P.LABOK
 • J.POLOK
 • K.TOSZEK
 • D.KULI
 • A.PAPIEROK

Podziękowania dla rodzicow, którzy przygotowywali posiłki dla grup zagranicznych:

 • WINIARSKA
 • SZLEZINGER
 • WINIARSKA
 • TRYBUŚ
 • WAJSMAN
 • SERAFIN
 • LEŚNIEWSKA
 • WUWER
 • SZKUP
 • CHUDY
 • BRZÓSKA
 • KARWOT
 • GRZENIA
 • SMOŁKA
 • ZIMOŃCZYK
 • JAKUBCZYK
 • WIDERA
 • KOMOROWSKA
 • NYKIEL
 • ROSIŃSKA
 • SZKOŁDA
 • KOŻUCH