Wesołe Nutki po raz drugi w Rusinowicach

Dziecięcy Zespół Taneczny Wesołe Nutki 27 września wystąpił na dorocznym odpuście z okazji święta patrona Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw.św. R. Archanioła w Rusinowicach. Zespół wraz  z solistką Agatą Serafin po raz drugi miał okazję zaprezentować godzinny program artystyczny dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin,pracowników ośrodka oraz zaproszonych gości. Gościem specjalnym tej imprezy była piosenkarka i aktorka Olga Bończyk , z którą Nutki mają pamiątkowe zdjęcie.Każdy uczestnik koncertu otrzymał  kalendarz oraz słodki poczęstunek. Koncert był kolejną wspaniałą i pełną radości imprezą integracyjną Nutek wraz z osobami niepełnosprawnymi.