masz pytania? skontaktuj się

Dane teleadresowe:

Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo

Siedziba: Miejski Ośrodek Kultury
ul. Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory

NIP: 651-16-10-004

Numer konta bankowego: 59 1160 2202 0000 0000 3564 3750

Telefon stacjonarny: +48 (32) 434 40 49
Telefon komórkowy: +48 661 859 905
Telefon MOK Żory: +48 (32) 434 24 36

Zespół Wesołe Nutki – wesolenutki@poczta.onet.pl
Towarzystwo Ballo – towarzystwo.ballo@wp.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) poniżej przekazujemy informacje, spełniając obowiązek informacyjny.

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo z siedzibą w Żorach (44-240), przy ul. Dolne Przedmieście 1 (dalej jako Stowarzyszenie), telefon 32 434 24 36, adres e-mail: towarzystwo.ballo@wp.pl.
2. Dane osobowe, zdjęcia, audio i nagrania wideo z koncertów festiwalowych, koncertów, konkursów, warsztatów i innych wydarzeń zbierane są w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
3. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.
4. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć grupowych (3 osoby i więcej) jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody, zobowiązuje się Pan/Pani nie uczestniczyć w sesjach fotograficznych podczas trwania imprez i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Z wyjątkiem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które mogą zostać przekazane mediom w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. Odbiorcami danych, poza przypadkiem wyżej wymienionym mogą być wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych w siedzibie Stowarzyszenia oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wzniesienia skargi do organu nadzorczego. W razie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, udział w działalności statutowej Stowarzyszenia nie będzie możliwy.
9. Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o „zapomnieniu” zgodnie z Artykułem 17 ust.1 RODO, które to ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”.