TOWARZYSTWO BALLO WYBRAŁO NOWY ZARZĄD

27.03.2019 w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Towarzystwa Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo. Na zebraniu podsumowano działalność Towarzystwa  Ballo za rok 2018 oraz przeprowadzono wybory na kolejną  4- letnią kadencję. Prezesem Towarzystwa  Ballo został ponownie Pan  Andrzej  Zabiegliński. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostali wybrani; Andrzej Koczar , Maria Kożuch, Barbara Nykiel , Agnieszka Komorowska, Joanna Tomaszewska ,Jolanta Czajkowska – Szkup , Emilia Wyroba,  Aleksandra Pustelny, Magdalena Chudy  i Lidia Machulec.