WESOŁE NUTKI DLA UKRAINY

11marca Towarzystwo Ballo , KSSE i MOK byli organizatorami koncertu charytatywnego „ Wesołe Nutki  dla Ukrainy ”. Tym razem przed szeroką publicznością , przy pełnej widowni  zaprezentowały się wszystkie grupy taneczne Nutek oraz Klub Piosenki Ballo wraz z solistkami. W ramach rewizyty wystąpił mieszany chór polonijny „ Lira ”z Karwiny , który działa przy Polskim Związku Kulturalno – Oświatowym w Czechach .Dyrygentem chóru jest p. Beata Pilśniak – Hojka . Na koncercie wystąpił  również chór „ Parole Melodiche ” ,działający przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu pod kierunkiem p. Alicji Pastuszki- Koczar. Koncert dedykowaliśmy Ukrainie, a szczególnie dzieciom i młodzieży z zespołu Dance Club z Lwowa ,z którym od wielu lat współpracujemy i wzajemnie się odwiedzamy , organizując wspólne warsztaty , koncerty i festiwale. Tańczymy i śpiewamy bo łączy nas chęć bycia razem, gdy dzieje się coś ważnego . Emocje spotkania dla wszystkich były olbrzymie , a szczególnie piosenka „ Podaj rękę Ukrainie” , którą zakończyliśmy nasz wzruszający koncert. Dziękujemy wszystkim rodzicom , sympatykom , przyjaciołom, którzy przekazali środki opatrunkowe, leki przeciwbólowe i karmę dla psów i kotów (dziękujemy Ada Mikołajczyk – Bućko) dla walczącej Ukrainy. Pomoc ta , już po raz drugi wysłana  jest do Lwowa . Dziękujemy za przygotowanie koncertu instruktorom, akustykom, konferansjerom i uczennicy Oliwi Dzień z ZS Nr 2  Tischner za wykonanie zdjęć .