Ogłoszenia dla Żor

21.02. 2024 MOK – scena plenerowa
16.10 -17.00 Wesołe Nutki III
17.00 – 18.00 Wesołe Nutki II
18.00 – 19.10 Wesołe Nutki I
19.10 – 20.30 WN
23.02. 2024 MOK- scena plenerowa
16.00 – 17.20 Wesołe Nutki II
17.20 -18.50 Wesołe Nutki I
18.50 -20.40 WN