Ogłoszenia dla Żor

28.09. 2022 MOK – scena plenerowa
godz. 16.10 – 17.00 Wesołe Nutki IV
godz. 17.00 -17.50 Wesołe Nutki III
godz. 17.50 -18.40 Wesołe Nutki II
godz. 18.40 – 19.40 Wesołe Nutki I
godz. 19.40 – 20.5- WN
30.09. 2022 MOK – scena plenerowa
godz. 16.30 – 17.30 Wesołe Nutki II
godz. 17.30 -19.00 Wesołe Nutki I
godz. 19.00- 20.40 WN
01.10. 2022 MOK – scena plenerowa , warsztaty taneczne
godz. 14.10 – 15.10 Wesołe Nutki II
godz. 15.10 -16.30 Wesołe Nutki I
godz. 16.30 -18.00 WN
08.10.2022 MOK – scena teatralna
godz. 10.00 – 11.30 Wesołe Nutki IV
godz. 11.40 – 13.10 Wesołe Nutki III
Wszystkie warsztaty płatne w zespole 20.00 do dnia 28.09. 2022